ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งอาจารย์)
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 – 17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักงาน อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศและใบสมัคร >>> Download

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages