Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน

ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน
วันที่ 23 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นประธานจัดประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ ทั้งนี้โรงเรียนได้เชิญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สำนักคอมพิวเตอร์ กองทะเบียน และกองแผนงาน เพื่อมาให้คำปรึกษาในการจัดระบบข้อมูล

ภาพ : เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages