วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองสุรชา อมรพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่นชิ้นใหม่ ที่นำมาติดตั้งให้กับนักเรียนชั้น อนุบาลทั้งโรงเรียนเก่า (ฝั่งคณะแพทย์) และโรงเรียนอนุบาล (ฝั่งคณะการท่องเที่ยวฯ) ทั้งนี้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชิ้นใหม่นี้ จะเป็นสิ่งที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ออกกำลังกาย และใช้จินตนาการ กับการเล่นให้มีประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนหลักสูตรทฤษฎีไฮสโครปของชั้นอนุบาล และหวังว่าเด็กจะชอบและสนุกกับของเล่นชิ้นใหม่นี้
  
  
  

ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล