Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ผอ.ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

ผอ.ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

วันนี้ ท่านรองศาสตรจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาปลูกไว้ที่บริเวณหน้าอาคารเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ ต้นรวงผึ้งที่นำมาปลูกได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการฯ

ข่าว-ภาพ งานกิจการนักเรียน

Check Also

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) คัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 กุมภา …

Select Languages