Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระสังคมศึกษา / ผู้อำนวยการมอบรางวัลประกวดมารยาทไหว้สวย

ผู้อำนวยการมอบรางวัลประกวดมารยาทไหว้สวย

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดประกวดมารยาทไหว้สวย ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 โดยห้องที่ไหว้สวยที่สุด จะได้ธงไหว้สวยจาก รองศาสตรจารย์สุรชา อมรพันธ์ ผู้อำนวยการฯ

ผอ มอบรางวัลประกวดมารยาทไหว้สวย

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดประกวดมารยาทไหว้สวย ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 โดยห้องที่ไหว้สวยที่สุด จะได้ธงไหว้สวยจาก รองศาสตรจารย์สุรชา อมรพันธ์ ผู้อำนวยการฯ #สรุปผลงานนักเรียน #กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เมื่อ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019

มารยาทการไหว้ผู้ใหญ่

โพสต์โดย Cholthicha Banharn เมื่อ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

Check Also

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages