Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระสังคมศึกษา / ผู้อำนวยการมอบรางวัลประกวดมารยาทไหว้สวย

ผู้อำนวยการมอบรางวัลประกวดมารยาทไหว้สวย

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดประกวดมารยาทไหว้สวย ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 โดยห้องที่ไหว้สวยที่สุด จะได้ธงไหว้สวยจาก รองศาสตรจารย์สุรชา อมรพันธ์ ผู้อำนวยการฯ

ผอ มอบรางวัลประกวดมารยาทไหว้สวย

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดประกวดมารยาทไหว้สวย ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 โดยห้องที่ไหว้สวยที่สุด จะได้ธงไหว้สวยจาก รองศาสตรจารย์สุรชา อมรพันธ์ ผู้อำนวยการฯ #สรุปผลงานนักเรียน #กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เมื่อ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019

มารยาทการไหว้ผู้ใหญ่

โพสต์โดย Cholthicha Banharn เมื่อ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

Check Also

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) ประจำเดือน กันยายน 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages