ผู้อำนวยการฯมอบเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาในรายการต่างๆ

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)  ได้มอบเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล พร้อมทั้งให้โอวาท ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาในรายการต่างๆ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#ประเภทกีฬาเทควันโด

 1. การแข่งขัน  TERMINAL21 KORAT TAEKWONDO – JUJISU ประจำปี 2560 แข่งวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา และ การแข่งขัน  TAEKWONDO LOVER’S GAME ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • เด็กชายอธิภัทร แสนพาน  ได้รับ 1 เหรียญเงิน
 • เด็กชายอชิรวิทญ์ ศิริสะพรั่ง  ได้รับ 1 เหรีญทอง  และ 1 เหรียญเงิน
 • เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริสะพรั่ง  ได้รับ 2 เหรียญทองแดง
 • เด็กชายต่อสกุล นวสฤษฎ์กุล  ได้ดรับ 1 เหรียญเงิน
 • เด็กชายอชิรวิทย์ แสนพาน  ได้รับ 1 เหรียญเงิน
 • เด็กชายติณณภพ ตุ้มปี่สุวรรณ  ได้รับ 1 เหรียญเงิน

2. การแข่งขัยรายการอื่นๆเพิ่มเติม

 • เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ  ได้รับ 4 เหรียญทอง   จากรายการอีสานเทควันโดลีกแชมป์เปียนชิพ ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
 • เด็กหญิงณัฐกฤตา แซเต็ง  ได้รับ
  • 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดขอนแก่น
  • 1 เหรียญทอง  จากรายการอุบลโอเพ่นเทควันโดแชมป์เปียนชิพ 2017 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน  จากรายการอีสานเทควันโดลีกแชมป์เปียนชิพ ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
  • 1 เหรียญทอง การแข่งขัน  TAEKWONDO LOVER’S GAME ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

#ประเภทกีฬาว่ายน้ำ

 1. การแข้งขันกีฬาว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห้งประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยมิตร  ได้รับ 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

2. การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อบจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11 ณ สระว่ายน้ำจงรักภักดี 60 ปี ครองราชย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

 • เด็กชายชยางกูร  รุธิรางกูร  ได้รับ  1 เหรีญทอง  4 เหรียญเงิน  และ 2 เหรียญทองแดง
 • เด็กหยิงสุวิชาดา  โคตรนรินทร์  ได้รับ  6 เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  และ 1 เหรียญทองแดง
 • เด็กชายธนวัฒน์  โมในยกุล  ได้รับ  6 เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  และ 1 เหรียญทองแดง
 • เด็กชายกันต์รพี  บัวนาเมือง  ได้รับ  5 เหรียญทอง  6 เหรียญเงิน  และ 1 เหรียญทองแดง
 • เด็กหญิงประภัสสร  สุขชัยบวร  ได้รับ 3 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน  และ 4 เหรียยทองแดง
 • เด็กชายณัฐชดี  พลายเพลิด  ได้รับ  2 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

#ประเภททักษะวิชาการ

 • การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18/2560
  • เด็กชายกษิรา  เมืองโคตร   ชั้นอนุบาล 2
  • เด็กหยิงจรรยมณฑน์  มีสำราญ  ชั้นอนุบาล 3
  • เด็กชายธนวิชญ์  โชติจำรัส  ชั้นอนุบาล 3
  • เด็กชายโด่งดัง  คงคำ  ชั้นอนุบาล 3
  • เด็กชายยุทธภูมิ  ปะนามะทัง  ชั้นอนุบาล 3
  • เด็กหญิงวรินดา  ทองเนตร  ชั้นอนุบาล 3
  • เด็กหญิงณัชชา  เมืองโคตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • เด็กหญิงพึงพอเพียง  แก้ววิศิษฏ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • เด็กชายคนที่หนึ่ง แก้ววิศิษฏ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • เด็กหญิงณฐมน  มาจันแดง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                                                        

ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์  ธรรมกุล

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 • 043-970515
 • 043-970515
 • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages