Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ ESC / ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ของบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.เด็กหญิงศิรดา กัญญาคำ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เป็นผู้ได้รับคะแนนภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

2.เด็กหญิงศิญาดา กัญญาคำ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เป็นผู้ได้รับคะแนนภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages