Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ ESC / ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

เมื่อเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่
รายการที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ของ บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่
– เด็กหญิงนาฏลี โยชิดะ นักเรียนชั้น ป.4/1ESC
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประถมตอนปลาย
– เด็กหญิงณวรา เจนจัดการ นักเรียนชั้น ป.2/3
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับประถมศึกษาตอนต้น

 

รายการที่ 2 การแข่งขันวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Efficiency Test) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ป.5-6 ณ โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม ได้แก่
1. เด็กชายวรพล ศิริบุรี นักเรียนชั้น ป.5/1ESC
2. เด็กหญิงสุชานาฏ พยัฆวงศ์ นักเรียนชั้น ป.6/3
3. เด็กหญิงศิญาดา กัญญาคำ นักเรียนชั้น ป.6/1ESC
4. เด็กหญิงอัจฉริยภรณ์ แสนบุญศิริ นักเรียนชั้น ป.6/1ESC
5. เด็กหญิงณฐมน มาจันแดง นักเรียนชั้น ป.5/2
6. เด็กหญิงอภิชญา พลตื้อ นักเรียนชั้น ป.5/1ESC
7. เด็กชายพีรวิชญ์ ยงยอด นักเรียนชั้น ป.6/3
8. เด็กชายธนาคิม โพธิ์ศิริ นักเรียนชั้น ป.6/3
9. เด็กชายชนาตพงศ์ แสงฉายา นักเรียนชั้น ป.5/3
10. เด็กชายจักรวีร์ วิรุฬห์วรวุฒิ นักเรียนชั้น ป.6/1ESC

ภาพ – ข่าว : PR MUDS

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages