Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ครั้งที่ 5

ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ครั้งที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ภาพ : PR MUDS

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages