Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา / พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ในการแข่งขันวาดภาพ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ในการแข่งขันวาดภาพ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม) ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง โดย ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ซึ่ง เด็กหญิงณัฐธรรม ชีวะเศรษฐธรรม ป.5/1 ESC ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ป.4-6 รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท เด็กหญิงปราญชลี เกษกัน ป.3/1ESC ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และ เด็กชายณชนน เทียรมา ป.6/2 เด็กชายณัฐพล นครเรียบ ป.6/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน วาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะคะ


ภาพ : นายปัญญา กุลภา
เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และแว่นกันแดด

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และเด็ก

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/256 …

Select Languages