พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสีภายใน “กระรอกเกมส์ ครั้งที่ 14”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาสีภายใน “กระรอกเกมส์ ครั้งที่ 14”

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
เด็กหญิงกฤติญาณีรัศ สมัปปิโต สีฟ้า ผลงาน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

– สียอดเยี่ยมระดับชั้นอนุบาล คือ สีแดง
– สียอดเยี่ยมระดับชั้นประถมศึกษา คือ สีแดง

ข่าว : กฤติกา อนุแสน/ชลธิชา บรรหาร
ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น /ปัญญา กุลภา/เขมนันท์ จันจำนงค์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2

Select Languages