ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ทำการย้ายต้นไม้จากโรงเรียนปัจจุบัน นำไปปลูกยังพื้นที่โรงเรียนใหม่ เพื่อสร้างความร่มรื่นให้โรงเรียนแห่งใหม่ก่อนที่จะย้ายไปใช้พื้นที่ในเวลาอันใกล้นี้ โดยรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมงานที่เกี่ยวข้อง เข้าติดตามดูอย่างใกล้ชิด ในการนี้ต้องขอขอบคุณ ทีมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้ความรู้และช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายต้นไม้ในครั้งนี้

  

  

  

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด


ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล