ระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องการแต่งกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

🔖ระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพ-ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR MUDS
ข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages