รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย และสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย และสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย และสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย โดยรองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบจาก อาจารย์ชไมพร บุญศรีอนันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ
ซึ่งเป็นตัวแทนไปรับมอบมาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น/ปัญญา กุลภา
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Select Languages