รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย และสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย และสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย และสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย โดยรองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบจาก อาจารย์ชไมพร บุญศรีอนันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ
ซึ่งเป็นตัวแทนไปรับมอบมาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น/ปัญญา กุลภา
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages