Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทอดถวาย ณ วัดดอนสวน บ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขออนุโมทนาสาธุ

ภาพ : ปัญญา กุลภา/เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages