ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทอดถวาย ณ วัดดอนสวน บ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขออนุโมทนาสาธุ

ภาพ : ปัญญา กุลภา/เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Select Languages