ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยกับคณะศึกษาศาสตร์ มมส

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยกับคณะศึกษาศาสตร์ มมส
วันที่ 29 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ระดับปฐมวัย ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตและทีมคณาจารย์สาขาปฐมวัย เพื่อร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ภาพ : มนัสพงศ์ ภาลชื่น/พรวีนัส นุ่มท้วม
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages