Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยกับคณะศึกษาศาสตร์ มมส

ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยกับคณะศึกษาศาสตร์ มมส

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยกับคณะศึกษาศาสตร์ มมส
วันที่ 29 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ระดับปฐมวัย ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตและทีมคณาจารย์สาขาปฐมวัย เพื่อร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ภาพ : มนัสพงศ์ ภาลชื่น/พรวีนัส นุ่มท้วม
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages