Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / ร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล ตึกคอมอุดรธานี

ร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล ตึกคอมอุดรธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยฝ่ายปฐมวัยนำนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลตึกคอมอุดรธานี ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งนักเรียนสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ท่านผู้อำนวยการ และผู้บริหารมาร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนด้วย

ข่าว-ภาพ กิจการนักเรียน

Check Also

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/256 …

Select Languages