ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กชายคณิศร ภาคสุชล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ESC

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ขอชื่นชมคนเก่งด้านดนตรีไทย
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กชายคณิศร ภาคสุชล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ESC ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ให้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นตามโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2563 รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญแก่เยาวชนต้นแบบที่ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น/ปัญญา กุลภา
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages