วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนโดนเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์และนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใฝ่ความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง

2. เพื่อเป็นสถานศึกษาของบุตรข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ยังคงปฏิบัติงานในปัจจุบันอันเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและแรงจูงใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของมหาวิทยาลัย ที่มีกระบวนการเรียนการสอนอันเหมาะสมแก่การพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต จัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาประกอบด้วยโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อเผยแพร่กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ในเครือข่าย

4. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่าง ๆ และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่โรงเรียนสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเอกลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ
  • 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
  • 0
  • 1,248
  • 199,029
Select Languages
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet