Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เนื่องในโอกาสที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ยังได้เข้าร่วมแข่งขันคัดลายมือและวาดภาพระบายสีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 นี้อีกด้วย

ภาพ – ข่าว : นริสรา (นิสิต)

Check Also

ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages