Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / สรุปผลงานนักเรียนฝ่ายปฐมวัย

สรุปผลงานนักเรียนฝ่ายปฐมวัย

1. กีฬาตึกคอม อุดรธานี
รายการแรก วิ่งสามขาหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
วิ่งสามขาชาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รายการที่ 3 วิ่ง 20 ม.หญิง รองชนะเลิศเหรียญเงิน
รายการที่ 4 วิ่ง 4 x 20 เมตรหญิง รองชนะเลิศเหรียญเงิน
รายการที่ 5 วิ่ง 4 x 20 เมตรชาย รองชนะเลิศเหรียญเงิน
รายการที่ 6 วิ่งผลัดผสม 6 x 20 เมตร รองชนะเลิศเหรียญเงิน
รายการที่ 7 ชักเย่อ ชนะเลิศเหรียญทอง
สรุป ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

  

  

 

  

  

 

2. รายการแข่งขันที่ได้รับรางวัลที่ ศูนย์การค้าตึกคอมขอนแก่น
รายการที่ 1 วิ่งสามขาหญิง ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ 2 วิ่งสามขาชาย ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ 3 วิ่ง 20 ม.หญิง ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ 4 วิ่ง 20 ม.ชาย รองชนะเลิศเหรียญเงิน
รายการที่ 5 วิ่ง 4 x 20 เมตรหญิง ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ 6 วิ่ง 4 x 20 เมตรชาย ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ 7 วิ่งผลัดผสม 6 x 20 เมตร ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ 8 ชักเย่อ ชนะเลิศเหรียญทอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

  

  

  

  

  

  

  

 

3.งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย

  

  

Check Also

ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยกับคณะศึกษาศาสตร์ มมส

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages