Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสาธิต

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสาธิต

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสาธิต
วันที่ 22 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
1)มอบรางวัลกีฬาเทควันโด
การแข่งขันรายการบุรีรัมย์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ อาคาร 23 อเนกคุณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นักกีฬาที่ได้รับรางวัล
1.ด.ช ชัยบดินทร์ โอ่งกลาง ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 5-6 ปี น้ำหนัก 18-21 กิโลกรัม
2.ด.ช มงคลรัก แว่นแก้ว ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่นอายุ 5-6 ปี น้ำหนัก 21 – 24 กิโลกรัม
3.ด.ช ค้ำคูณ กาสังข์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 18 – 21 กิโลกรัม
4.ด.ช จิรภัทร นิลอาธิ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 27 – 30 กิโลกรัม
5.ด.ช ทรรศน อุดชาชน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่นอายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 36 -39 กิโลกรัม
2)มอบรางวัลกีฬาว่ายน้ำ
การแข่งขันรายการอนุบาลสุรินทร์สปริ๊นต์ ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ สระว่ายน้ำจงรักภักดี 60 ปี ครองราชย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นักกีฬาที่ได้รับรางวัล
1.ด.ญ ณัฐปภัสร์ อวนวัง
– ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เกาะโฟมแตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปี
– ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปี
2.ด.ช ชนาตพงศ์ แสงฉายา
– ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ว่ายท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปี
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ว่ายท่าฟรีสไตล์ รุ่นอายุ 11 ปี
3.ด.ช ธนพิชญ์ ศรีธัญรัตน์
– ได้รับเหรียญรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 10 ปี
– ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทรวมบุคคลอันดับ 2 รุ่นอายุ 10 ปี ชาย

ภาพ : ปัญญา กุลภา/เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร/จีระเดช แสนทอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages