สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) คัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 โดยมีการดำเนินการคัดเลือกดังนี้

  1. ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 2-3
  2. ประเมินความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โปรแกรมภาษาไทย)
  3. สัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โปรแกรม ESC)
  4. สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โปรแกรม ESC) ซึ่งในปีนี้มีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก การคัดเลือกนักเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครั้ง ซึ่งโรงเรียนจะประกาศผลการประเมินพัฒนาการและผลการคัดเลือก ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ https://prathomsatit.msu.ac.th/th หรือ FB : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 

 

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น

ข่าว : ชลธิชา บรรหาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

Select Languages