สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กระรอกเกมส์ ครั้งที่ 14 ระดับประถม

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กระรอกเกมส์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2563 โดยในวันนี้มีการแข่งขันกรีฑาและชักเย่อ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันภายใน เฉพาะบุคลากรและนักเรียน ส่วนผลการแข่งขันและพิธีมอบเหรียญรางวัลโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ภาพ : ปัญญา กุลภา/มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น/เขมนันท์ จันจำนงค์/อภิชัย ภานุสี

ข่าว : ชลธิชา บรรหาร

ภาพกิจกรรม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

 

Select Languages