สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กระรอกเกมส์ ครั้งที่ 14 ระดับอนุบาล

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กระรอกเกมส์ ครั้งที่ 14

วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กระรอกเกมส์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2563 โดยในวันนี้มีการแข่งขันกรีฑาระดับอนุบาลปีที่ 1-3 และกีฬาชักเย่อ ส่วนผลการแข่งขันและพิธีมอบเหรียญรางวัลโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ภาพ : ปัญญา กุลภา/มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ภาพกิจกรรม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

Select Languages