สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประกวดมารยาทการไหว้ ประจำเดือน มีนาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดมารยาทการไหว้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมการไหว้ที่สวยงามรวมทั้งปลูกฝังมารยาทที่ดีงามให้กับนักเรียน โดยในวันนี้เป็นการประกวดของนักเรียนชั้น ป.5-6 ส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร
โปรดติดตามในเพจของโรงเรียนนะคะ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ภาพ : เขมนันท์ จันจำนงค์

ข่าว : ชลธิชา บรรหาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

Select Languages