สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประกวดมารยาทการไหว้ ประจำเดือน มีนาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดมารยาทการไหว้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมการไหว้ที่สวยงามรวมทั้งปลูกฝังมารยาทที่ดีงามให้กับนักเรียน โดยในวันนี้เป็นการประกวดของนักเรียนชั้น ป.5-6 ส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร
โปรดติดตามในเพจของโรงเรียนนะคะ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ภาพ : เขมนันท์ จันจำนงค์

ข่าว : ชลธิชา บรรหาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages