Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระสังคมศึกษา / สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) ประจำเดือน กันยายน 2563

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) ประจำเดือน กันยายน 2563

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) ประจำเดือน กันยายน 2563
วันที่ 22 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทการไหว้ ประจำเดือน กันยายน 2563 ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน ระดับชั้นที่ได้รับธงมารยาทไหว้สวย ประจำเดือนกันยายน ได้แก่ ระดับชั้น ป.1/2,ป.2/3,ป.3/2,ป.4/3,ป.5/2,ป.6/3

ภาพ : ปัญญา กุลภา/เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/256 …

Select Languages