สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมามอบตัว ชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร สั่งจองชุดพลศึกษา ชุดเครื่องนอน ชุดนอน และซื้อชุดนักเรียน ซึ่งการรับรายงานตัวในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ตามหลักการป้องกันโรคระบาดโควิด – 19

ภาพ : เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม2

Select Languages