สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมามอบตัว ชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร สั่งจองชุดพลศึกษา ชุดเครื่องนอน ชุดนอน และซื้อชุดนักเรียน ซึ่งการรับรายงานตัวในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ตามหลักการป้องกันโรคระบาดโควิด – 19

ภาพ : เขมนันท์ จันจำนงค์
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม2

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages