สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ความรู้ และให้ความสนุกสนาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในหัวข้อ “ยอดนักสืบสายน้ำ” โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และอาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ให้การต้อนรับและขอบคุณวิทยากร

ข่าว: ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Select Languages