อาจารย์อภิชาติ อรรคฮาตศรี (หัวหน้าสำนักงาน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
E-mail : apichat.a@msu.ac.th
อาจารย์นุชนิตยา เพ็งชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
E-mail : nuchnittaya.p@msu.ac.th
อาจารย์เกศรา ชาญณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : you2455@hotmail.com
อาจารย์กมลพร ชินโฮง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
E-mail : chinhong.kamon@gmail.com
อาจารย์ณัฐพร เกยจอหอ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail : nuttaporn.g@gmail.com
อาจารย์ชลดา พรศรีสุราช
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : chonlada.msu@gmail.com
อาจารย์เสาวภา งิ้วกลาง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
E-mail : sngiwklang@gmail.com
อาจารย์กชมน หาปัญนะ
บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail : mityx2555@gmail.com
อาจารย์เขมนันท์ จันจำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (งานห้องสมุด)
E-mail : khammanan.j@msu.ac.th
อาจารย์สุพัตรา สมเทศน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : tra_1412@hotmail.com
อาจารย์พิณนุการ์ บุตรโพธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
E-mail : pinnukar.b@msu.ac.th

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages