Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / สำรวจค่ายลูกเสือวังม่วง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

สำรวจค่ายลูกเสือวังม่วง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)ได้ไปสำรวจค่ายลูกเสือวังม่วง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมนำนักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ซึ่งทางค่ายมีความพร้อมเต็มที่ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

ภาพ – ข่าว : PR MUDS

Check Also

ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages