ข้อมูลนี้สำหรับ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) เท่านั้น!

ผู้ที่สามารถเข้าดูได้ต้องมี รหัสผ่าน  

*สามารถติดต่อรับรหัสผ่านได้ที่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster)

 

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages