• ระดับอนุบาล 1-3

    1. หลักสูตรปกติ

 

  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

1. หลักสูตรปกติ
2. หลักสูตร English Science Communication (ESC)

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages