วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 07.45 น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำโดยรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 “ศิษย์น้อมกตัญญูกตเวทิตา บูชาอาจาริยคุณ” ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตรนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล

   
   
   

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด


ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล