Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา / เด็กชายคณิศร ภาคสุชล “อันดับ 1 ของประเทศ การแข่งขันฆ้องวงใหญ่”

เด็กชายคณิศร ภาคสุชล “อันดับ 1 ของประเทศ การแข่งขันฆ้องวงใหญ่”

“อันดับ 1 ของประเทศ”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคณิศร ภาคสุชล
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันฆ้องวงใหญ่ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (ระดับประเทศ)

Check Also

ประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages