Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ “เหรียญทองแดงวิทยาศาสตร”

เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ “เหรียญทองแดงวิทยาศาสตร”

โรงเรียนสาธิตมหวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์
ที่ได้รับ “เหรียญทองแดงวิทยาศาสตร” จากโครงการพัฒนาอัจริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
วันที่ 25 มีนาคม 2562

Check Also

โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ ที่ …

Select Languages