Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / เด็กชายวรพล ศิริบุรี ได้รับรางวัล เยาวชนคนสร้างชาติ สาขาเยาวชนจิตอาสา

เด็กชายวรพล ศิริบุรี ได้รับรางวัล เยาวชนคนสร้างชาติ สาขาเยาวชนจิตอาสา

สาธิตมมส (ฝ่ายประถม) ขอชื่นชมเด็กดี ศรีสาธิตในวันนี้
เด็กชายวรพล ศิริบุรี ได้รับรางวัล เยาวชนคนสร้างชาติ สาขาเยาวชนจิตอาสา
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. เด็กชายวรพล ศิริบุรี หรือ น้องแมน ป.6/1ESC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้เข้ารับรางวัล เยาวชนคนสร้างชาติ สาขาเยาวชนจิตอาสา โดยผู้ประธานพิธีมอบโล่ห์รางวัลคือ หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ในงานประกาศรางวัล เยาวชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ทางโรงเรียนจึงขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages