เปิดบริการสระว่ายน้ำราชพฤกษ์

สระว่ายน้ำราชพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages