เลื่อนการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2664

ประกาศแจ้งด่วนจากทางโรงเรียน
เรื่อง…เลื่อนการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2664 ในวันเสาร์ ที่ 30 และ วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564 นี้ ออกไป
***หากมีกำหนดการใหม่ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารทางเพจของโรงเรียน
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages