เลื่อนสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2/2563 ทุกระดับชั้น

แจ้ง…เลื่อนสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2/2563 ทุกระดับชั้น
***กำหนดการใหม่ทางโรงเรียนจะแจ้งในทราบในครั้งต่อไป

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages