แจ้งการปิดให้บริการสระว่ายน้ำราชพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น สระว่ายน้ำราชพฤกษ์ จึงขอปิดให้บริการสระว่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages