แจ้งงดการเรียนการสอน Onsite

แจ้งงดการเรียนการสอน Onsite
เรียน Online ระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกระดับชั้น
***โปรดติดตามข่าวสารทางเพจโรงเรียน

 

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages