คำรับรองปฏิบัติราชการโรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>>>Download
แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2558)

 >>> Download

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

 >>> Download

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages