Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / แสดงผลงานรูปแบบการสอนสัมนาวิชาการ

แสดงผลงานรูปแบบการสอนสัมนาวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นตัวแทนภาค 12 (เขตภาคอีสาน) เพื่อร่วมแสดงผลงานวิชาการรูปแบบการสอนระดับปฐมวัย ในการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยในโรงเรียนได้แสดงผลงาน หัวข้อเรือง “การจัดการเรียนรู้แบบโครงการและวรรณกรรมเป็นฐาน” ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปให้กำลังใจและติดตามอย่างใกล้ชิด

Check Also

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/256 …

Select Languages