Breaking News

โครงการค่ายศิลปะ Art of Junior ครั้งที่ 11

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดโครงการค่ายศิลปะ Art of Junior ครั้งที่ 11 โดยมี อาจารย์ ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ อาจารย์ชไมพร บุญศรีอนันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กล่าวรายงาน
โครงการค่ายศิลปะ Art of Junior ครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ตระหนักในคุณค่าของงานศิลปะ นำเอาศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม สร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีโดยใช้กิจกรรมค่ายเป็นเครื่องมือ เพิ่มศักยภาพด้านศิลปะแก่นักเรียนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมอีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้เวลาเข้าค่าย 1 วัน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม อาจารย์อภิเชษฐ์ ตีคลี นิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
ในการจัดงานครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : มนัสพงศ์  ภูบาลชื่น

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)https://www.facebook.com/psatitmsu/?eid=ARA2jLtTFgYrJlHF7N_uLmCmfa09wxwn8YoU4M0loYT4m1TpwMwHSou1KxbrwY_UpBWpzwuOa2qLts1G

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020

Check Also

ประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages