โครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC

วันที่ 5 ตุลาคม 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ร่วมกับฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโปรแกรม ESC ได้จัดโครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC
โดยวันนี้ถึงคิวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC ได้เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมไหม ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเด็กๆ ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น ซึ่งบรรยายให้ความรู้เด็กๆ เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย
Today is for 5/1ESC, one part of Science classes, under project “ESC Y-Gen Era”. Our ESC – 5th grade kids enjoyed field trip to the Center of Excellence for Silk Innovation, Mahasarakham University, narrated by Prof.Dr.Motoyuki Sumida
👏🏻👏🏻👏🏻

ภาพ/ ข่าว : กฤติกา อนุแสน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Select Languages