โครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC

วันที่ 8 ตุลาคม 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ร่วมกับฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโปรแกรม ESC ได้จัดโครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC
โดยวันนี้ถึงคิวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ESC ได้เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมไหม ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเด็กๆ ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น ซึ่งบรรยายให้ความรู้เด็กๆ เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย
Today is for 6/1ESC, one part of Science classes, under project “ESC Y-Gen Era”. Our ESC – 6th grade kids enjoyed field trip to the Center of Excellence for Silk Innovation, Mahasarakham University, narrated by Prof.Dr.Motoyuki Sumida
👏🏻👏🏻👏🏻

ภาพ/ ข่าว : กฤติกา อนุแสน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages