โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ได้จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ร่วมกับ บริษัทเสริมปัญญา โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6 เข้าร่วมทดสอบ การทดสอบได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนด้านภาษาไทยและสังคมเพื่อนำผลการทดสอบไปพัฒนานักเรียนต่อไป

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages