โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ได้จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ร่วมกับ บริษัทเสริมปัญญา โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6 เข้าร่วมทดสอบ การทดสอบได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนด้านภาษาไทยและสังคมเพื่อนำผลการทดสอบไปพัฒนานักเรียนต่อไป

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Select Languages