Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2563

โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ดำเนินการจัดสอบ “โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ
วิชาที่จัดสอบ ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 08.30 – 10.00 น.
วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 10.30 – 12.00 น.

ภาพ/ ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS
ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages