Breaking News

โครงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ครั้งที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานให้ออกมาสวยงามและตรงตามเกณฑ์การแข่งขัน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 25 คน

ภาพ – ข่าว : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages